Formea Care är ett vård- och omsorgsföretag med fokus på att ge stöd till barn och unga

Vi bedriver småskaliga verksamheter med kvalificerade tjänster inom tre områden: boendestöd, familjehem och personlig assistans. Samtliga medarbetare har adekvat utbildning och betydande erfarenheter inom respektive område.

Vi har egna psykologer och även tillgång till andra legitimerade specialister inom psykologi och medicin samt juridisk kompetens. Vi kan därför erbjuda kompletterande insatser för ett optimalt behandlingsresultat – där individens trygghet och utveckling står i fokus.

Formea Familj

Formea Ung

Formea Assistans

Har ni frågor? Tveka inte att kontakta oss.